Kde,kdy,kdo..

21. února 2007 v 8:58 | Kejsink@ |  Famfrpál
Famfrpál
Tato nejoblíbenější kouzelnická hra dosáhla dnešní podoby asi ve 14. století. Podrobný popis naleznete zde:
Hřiště
Famfrpálové hřiště je oválného tvaru 500 stop dlouhé a 80 stop široké. Uprostřed je malý centrální kruh, odkud rozhodčí vypouští míče. Na obouch koncích hřiště jsou brankoviště, ve kterých se nacházejí3 oválné obruče(branky).
Míče
Camrál
- Jako jediný nebyl původně očarován, byla to jen obyčejná koule sešitá z kůží a s poutkem. S vynálezem chytacího kouzla už nebylo třeba poutek. Moderní camrály jsou zářivě červené(aby byli vidět i za nepříznivého počasí), bezevšé a očarovány tak, aby se po upušění snášely k zemi velmi pomalu.
Potlouky
- První potlouky se nevyráběli ze železa(jako ty dnešní), ale byly to pouze očarované kameny. Avšak kouzlem posílené hole odrážečů je často roztříštily a hráče pak po zbytek hry pronásledoval štěrk, proto se přešlo na železo. Potlouk mají asi deset palců, vehře jsou dva a kouzlo je nutí pronásledovat všechny hráči bez rozdílu.
Zlatonka
- Zlatonka přišla do hry jako poslední. Její předchůdkyně byla zlatonoska, ptáček velikosti vlašského ořechu, který byl ve středověku velmi hojně loven, nyní je už chránění. Do famfrpálu se dostala při jednom zápasu, kdy ji vypustil do hry náčelník kouzelnické rady a slíbil odměnu 150 galeonů(v dnešním přepočtu miliony galeonů!) hráči, který ji polapí. Když se stala chráněnou, nahradila ji právě Zlatonka. Na památku oněch 150 galeonů, je za její chycení 150 bodů a konec zápasu.
Hráči
Brankář
- Brankáři původně zastávali i funkci střelců, ale později se zjednodušila na pouhé bránění obručí. Brankářům se doporučuje zůstávat v brankovišti, avšak může z něho vylétat.
Odrážeči
- Úkolem dvou odrážečů je odrážet pomocí kouzlem posílených holí odrážet potlouky od svých hráčů. Musí být fyzicky zdatní, protože je potřeba se občas pustit koštěte a odrazit Potlouk za pomoci obou rukou.
Střelci
- Tři střelci hrají s Camrálem. Jejich úloha spočívá v prohození míče jednou ze spoluhráčových obručí, což je ohodnoceno 10 body. Do brankoviště smí vletět vždy jeden hráč, aby se zabránilo napadání brankáře ostatními střelci.
Chytač
- Chytač bývá nejlehčí a nejrychlejší hráč celého družstva. Jeho jediný úkol spočívá v chycení Zlatonky a to dříve než soupeřův chytač. Často však právě proto utrpí nejvíce zranění.
Famfrpálová mužstva BRADAVIC
Nebelvír (nachová barva)
kapitán: Oliver wood
chytač: Harry Potter
brankář: Oliver Wood
odrážeč: Fred Weasley
odrážeč: George Weasley
střelec: Angelina Johnsonová
střelec: Alice Spinnetová
střelec: Katie Bellová
Havraspár (modrá barva)
Capitán: Roger Davies
Chytač: Cho Chang
Mrzimor (žlutá barva)
kapitán: Cedric Diggory
chytač: Cedric Diggory
Zmijozel (zelená barva)
kapitán: Markus Flint
chytač: Draco Malfoy
brankář: Bletchly
odrážeč: Bole
odrážeč: Derrick
střelec: Marcus Flint
střelec: Warrington
střelec: Montague
Famfrpálové týmy
Applebyské šípy: Applebyské šípy mají světlemodré hábity,zdobené stříbrným šípem.Tento tým byl založen r. 1612, vyhrál nad Sofijskými supy a nesnášejí se s Wilbourskými vosami.
Ballycejští netopýři: Mají černé hábity s šarlatovým netopýrem.27 titulů mistra famfrpálové ligy a je to 2 . nejúspěšnější tým historie.
Caerphillské katapulty: Mají světlezelené hábity s šarlatovými svislými pruhy. Byli založeny r.1402, jsou to osmnáctinásobní mistři ligy, jednonásobní mistři Evropy a vyhráli nad draky z Karasjoku.
Falmouthší sokoli: Mají tmavošedé hábity s kombinací bíle a na prsou sokolí hlava. Odrážeči Kevin a Karl Broadmoorové.Tvrdá a nesmlouvavá hra.
Holyheadské harpyje: Mají tmavozelené hábity se zlatým spárem na prsou. Byli založeni r.1203. Nejlepší sehraný zápas roku 1953 s Heidelberskými harcovníky. Za tento tým hrají jen čarodějky.
Kenmarská káňata: Mají smaragdově zelené hábity s dvěma zrcadlově obrácenými žlutými K na prsou. Byli založeni r.1291. Jejich brankář O´Harre byl třikrát kapitánem irského národního mužstva. Maskoti jsou skřítci leprokni.
Kudleští kanonýři: Mají oranžové hábity s emblémem letící dělové koule a dvěmi černými klubovými iniciálami. 21 titulů mistra famfrpálové ligy. Harryho a Ronův nejoblíbenější tým.
Montroseské straky: Mají černobíle hábity s jednou strakou na prsou. 32 titulů mistra famdrpálové ligy a dva tituly mistra Evropy. Nejúspěšnější britský a irský klub.
Puddlemerští spojenci: Mají tmavomodré hábity s klubovým emblémem dvou zkřížených papyrů.Byli založeni r. 1163. 22 titulů mistra ligy. Nejstarší ligové mužstvo.
Pýcha Portree: Mají tmavorudé hábity se zlatou hvězdou na prsou. Byli založeni r. 1292. 2 ligové tituly mistra famfrpálu. Jejich nejslavnější střelkyně Catriona McCormacková šestatřicetkrát reprezentovala Skotsko a její dcera Meaghan je brankářkou mužstva.
Tustshillská tornáda: Mají azurově modré hábity s dvěma tmavomodrými T na prsou a na zádech. Byli založeni r. 1520. 5 titulů mistra ligy famfrpálu. Jejich chytač Roderick Plumpton chytil Zlatonku za 3 a půl sekundy.
Wingtownští tuláci: Mají krvavě rudé hábity se stříbrným sekáčkem na maso. Byli založeni r. 1422. Zřídkakdy poraženi. Založilo jej sedm dětí (čtyři sestry a tři bratři) od řezníka Waltera.
Wilbournské vosy: Mají vodorovně pruhované černožluté hábity s emblémem vosy na prsou.Byli založeni r. 1312. 18 titulů mistra ligy famfrpálu. Jejich fanoušci si říkají sršni, za vosy hrál jako chytač Ludo Pytloun.
Pravidla
Pravidla
Následující pravidla sepsal odbor kouzelných her a sportů po svém založení roku 1750:
1. Přestože výše, do níž smí hráč v průběhu utkání vzlétnout, není nijak omezena, je zakázáno, aby vybočil mimo čáry vymezující obvod hřiště. V případě, že někdo z hráčů vylétne do autu, musí jeho tým odevzdat Camrál soupeřícímu mužstvu.
2. Kapitán mužstva si může pomocí sjednaného signálu od rozhodčího vyžádat "oddechový čas." To je jediný okamžik, kdy se hráči smějí v průběhu utkání dotknout nohama země. Oddechový čas lze prodloužit až na dvě hodiny v případě, že dosavadní průběh hry už trval více než dvanáct hodin. Jestliže se po těchto dvou hodinách mužstvo nevrátí na hřiště, je diskvalifikováno.
3. Rozhodčí může proti některému z mužstev nařídit trestné střílení. Střelec, který trestné střílení provádí, letí z centrálního kruhu k brankovišti. Všichni ostatní hráči s výjimkou protivníkova brankáře jsou povinni se během trestného střílení držet stranou.
4. Camrál je povoleno vytrhnout ze sevření jiného hráče, za žádných okolností však není povoleno, aby hráč chytal protihráče za jakoukoli část těla.
5. V případě zranění není povoleno, aby byl zraněný hráč nahrazen jiným. Mužstvo je povinno pokračovat ve hře bez zraněného hráče.
6. Hráčům je povoleno vzít si s sebou na hřiště hůlky", těchto hůlek však za žádných okolností nesmí být použito proti členům soupeřícího mužstva, koštěti kteréhokoli člena soupeřícího mužstva, proti rozhodčímu či kterémukoli z míčů a diváků.
7. Famfrpálové utkání končí teprve tehdy, když je chycena Zlatonka nebo když se na tom dohodnou kapitáni obou mužstev.
Fauly
Pravidla se samozřejmě "vyhlašují proto, aby se porušovala". V archivech odboru kouzelných her a sportů je zaznamenáno několik set famfrpálových faulů a je známo, že během finálového utkání vůbec prvního mistrovství světa, které se konalo roku 1473, se hráči dopustili úplně všech. Kompletní seznam těchto faulů však nikdy nebyl dán k dispozici kou-zelnické veřejnosti. Pracovníci odboru jsou toho názoru, že čaroděje a čarodějky by přečtení tohoto seznamu mohlo "přivést na různé myšlenky".
Já sám jsem měl to štěstí, že když jsem shromažďoval podklady pro tuto knihu, získal jsem přístup k dokumentům týkajícím se zmíněných faulů, a mohu potvrdit, že jejich zveřejnění by rozhodně nepřineslo nic dobrého. Navíc devadesátprocent uváděných faulů dnes za předpokladu, že je dodržen zákaz používání hůlek proti členům soupeřícího týmu (tento zákaz byl vyhlášen roku 1538), vůbec nepřipadá v úvahu. A dovolím si tvrdit, že ze zbývajících deseti procent by většina nepřišla na mysl ani tomu nejbezohlednějšímu hráči; jako příklad uveďme "podpálení metly protivníkova koštěte", "napadení protivníkova koštěte kyjem" nebo "napadení protivníka sekerou". Tím nechci říct, že dnešní hráči famfrpálu pravidla nikdy neporušují. V následující tabulce popisuji deset běžně se vyskytujících faulů. V prvním sloupci je uveden správný famfrpálový termín pro každý z nich.
Název
Týká se
Popis
Deformování Camrálu
pouze střelců
Nedovolené úpravy Camrálu (například jeho propíchnutí), aby pomaleji padal nebo létal klikatě.
Držení
všech hráčů
Uchopení metly protivníkova i koštěte za účelem jeho zpomalení či znesnadnění jeho letu.
Kapsování
pouze střelců
Držení ruky na Camrálu v okamžiku, kdy prochází brankovou obručí (Camrál je třeba prohodit).
Napadání brankáře
pouze střelců
Do brankoviště vlétne více než jeden střelec.
Nedovolené bránění
všech hráčů
Zaklínění násady vlastního koštěte za násadu koštěte protivníka s cílem odklonit ho ze směru letu.
Obecné ohrožení
pouze održečů
Odpálení Potlouku směrem k divákům, po němž je nutno hru j přerušit, zatímco pořadatelé spěchají i na pomoc okolostojícím. Někdy i používáno bezohlednými hráči, kteří tak znemožní střelcům soupeře skórovat.
Prorážení
všech hráčů
Let se zjevným účelem srazit se s protivníkem.
Pytlačení
všech hráčů,kromě chytače
Dotkne-li se kterýkoli z hráčů kromě kromě chytače i chytače Zlatonky nebo ji chytí.
Rumlování
všech hráčů
Příliš agresivní užívání loktů i v kontaktu s protivníky.
Vyrážení
pouze brankáře
Prostrčení kterékoli části těla brankáře l brankovou obručí a odpálení Camrálu. Brankář má brankovou obruč chránit zepředu, nikoli zezadu.
Famfrpál základní pravidla
Základní pravidla: Hrači:7 hráčů - 1.brankář
- 3.střelci
- 2 odrážeči
- 1 chytač
Míče: 1 camrál
2 potlouky
1 zlatonka
Střelci: snaží se prohodit camrál soupeřovími obručemi, které hlídá brankář.1 gól=10 bodů.
Odrážeči: odpalují potlouky,které se snaží shodit hráče z košťat
Chytač: snaží se chytit zlatonku-okřídlený pekelně rychlý míček,chycením hra končí a chytačovo mužstvo získává 150 bodů.
čerpala jsem z cervenasek.blog
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Barborqa Barborqa | Web | 21. února 2007 v 8:59 | Reagovat

ahooj pekny blog pod aj ty na moj........ale prosím hlasuj za mna na stranke www.katulilinkyblogis.blog.cz prossssiiiiiiiiiiiiiim chcem vyhrat sutaz o naj blog len kliknes na moje meno barborqa           zachraaaaaaaaaaan maaaa

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama